Védik az állat- és növényvilágot

2021.12.09. 9:03
Nőtt a biodiverzitás a számos védett állat- és növényfajnak védelmet nyújtó menedékterületeken.

Nemcsak a felvonulási területen és az engedélyeztetésben folyamatos a munka a Paks II. beruházásban, hanem a kapcsolódó természetvédelmi feladatok is jól haladnak. A környezetvédelmi engedélyben előírt szerteágazó tevékenységek közé tartozik többek közt a védett állat- és növényfajok oltalma. Ennek érdekében a szakemberek korábban két menedékterületet is kialakítottak a beruházás szomszédságában, ahol rendszeresen ellenőrzik a kihelyezett mesterséges madár- és denevérodúkat és számba veszik a területen megforduló madárfajokat. Idén mindezek mellett újabb denevérodúk is kikerültek a menedékterületre és folytatódott a hüllők és kétéltűek áttelepítése, továbbá az északi menedékterületen a nemzetközi szinten jelentős nyílt homoki gyep megőrzésére és jó állapotban való fenntartására irányuló munkálatok is tovább folytak.

A csak hazánk területén előforduló élőhelytípusok és fajok, ún. „pannonikumok” közül az északi menedékterületen található pannon homoki gyep védelme a beruházás kezdete óta kiemelt figyelmet kap.


A társulás védelmét elsősorban az indokolja, hogy a területen viszonylag nagyobb egyedszámban képviselteti magát a pannon homoki gyepek egyik jellegzetes növényfaja, a pusztai árvalányhaj. A 2021 késő tavaszi–nyár eleji és októberi időszakokban az északi menedékterületen a természetvédelmileg priorizált homoki gyeptársulásban 66 növényfajt azonosítottak a szakemberek, a homoki gyeptársulás biodiverzitása az előző évhez képest növekedett. A társulásban a védett pusztai árvalányhaj által elfoglalt terület szélesedett a menedékterület déli részén, a védett növény egyedsűrűsége a menedékterület egy részén tömeges volt. A területen egy másik védett faj, a homoki imola előfordulása is igazolódott. A menedékterületen elvégzett tevékenységek célja az elkezdődött és felerősödő szukcessziós folyamatok (cserjésedés, erdősülés) lelassítása, illetve csökkentése volt, emellett az invazív fajok eliminálása is jelentős szerephez jutott.

A szakemberek 2021-ben összesen 72 madárfajt figyeltek meg a bejárt területeken. Ez a szám hasonló a 2020-ashoz, és kifejezetten jónak mondható. Ráadásul a korábbi évekhez képest több, összesen nyolc fokozottan védett madárfajt láttak itt. Különlegesnek számít a vörös kánya és a kabasólyom jelenléte a bejárt területeken, a nyaktekercs előfordulása a kihelyezett mesterséges odúkban, valamint a vörös vércse újbóli költése az északi menedékterületen kihelyezett vércseládában. A kirakott madárodúk foglaltsága mindkét menedékterületen 100%-os volt, és akadt olyan mesterséges menedék, amit a madarak fészkelését követően mogyorós pele foglalt el – ezzel a védett fajjal még nem találkoztak a területen.  A denevérodúk felében detektáltak aktív denevér megtelepedést, 3 védett faj 13 egyede került elő. 

A Duna-partján lévő, mintegy 0,8 hektár nagyságú területet érintő beavatkozás ellensúlyozására korábban kompenzációs területet jelöltek ki. A területet érő hatásokkal arányos helyreállítási és fejlesztési feladat elvégzésére kijelölt, 3,68 hektár nagyságú, vízjárta földterületen a tavaly elvégzett fakivágásokat követő utógondozást, a zöld juhar elterjedésének visszaszorítását, a sarjvágást július 1. után lehetett elvégezni tekintettel a szomszédos területen fészkelő rétisas költési időszakára.